SR a ČR sú jediné štáty v EÚ, kde sa cukrovkárom venujú diabetológovia

Slovensko a Česká republika sú jediné štáty v Európe, kde sa o diabetikov starajú lekári špecialisti - diabetológovia. V iných krajinách sa im venujú endokrinológovia, praktickí alebo rodinní lekári. Predsedníčka Zväzu diabetikov Slovenska Eva Madajová pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa diabetu 14. novembra ocenila úroveň vzdelávania a skríningové akcie na záchyt nových diabetikov. Často sa totiž stáva, že ľudia postihnutí cukrovkou II. typu sa diagnostikujú až vtedy, keď trpia vážnymi komplikáciami, napríklad poškodením obličiek alebo najčastejšie problémami s nohami.

Diabetici na Slovensku majú prístup k najmodernejším liekom, inzulínom a zdravotníckych pomôckam, ktoré vo veľkom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa. Za negatívny postup voči diabetikom Madajová považuje prehodnocovanie invalidných dôchodkov na základe novely zákona o sociálnom poistení. Dôsledkom sprísnenia kritérií sa podstatne znižujú invalidné dôchodky aj u diabetikov.

Na základe opatrení, ktoré zväz a asociácia na ochranu práv pacientov urobili, diabetici môžu požiadať o individuálne prehodnotenie svojho zdravotného stavu a to použiť na nové posúdenie invalidného dôchodku. Obrátiť sa môžu písomne na tú pobočku sociálnej poisťovne, ktorá podľa nových kritérií prehodnocovala ich zdravotný stav.

Príspevok na diétne stravovanie diabetikov od januára 2004 klesol z 984 na 500 korún. Nárok naň majú len chorí, ktorí trpia cukrovkou I. typu a II. typu liečenou inzulínom a navyše majú komplikácie. Príspevok patrí diabetikovi vtedy, ak jeho príjem nepresahuje dvojnásobok životného minima, ktorý je od 1. júla 2005 9760 korún. Tieto kritéria sú podľa Madajovej absurdné, pretože diétne stravovanie diabetikov je nielen súčasťou liečby, ale predstavuje tiež prevenciu zhoršenia ich zdravotného stavu a znižuje možné komplikácie. Preto aj diabetici, ktorí ešte nie sú odkázaní na inzulín, by mali dostávať príspevok na diétne stravovanie. (t)

Na XIV. celoslovenskej konferencii diabetikov v Bratislave (11. novembra 2005) štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Ottinger prečítal pozdravný list ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca a odpovedal na otázky z pléna. Podľa slov predsedníčky Zväzu diabetikov Slovenska Evy Madajovej ministerstvo zdravotníctva ich počúva a plní sľuby v prospech chorých na toto chronické ochorenie. Viacerí delegáti konferencie kritizovali prácu posudkových lekárov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako kriticky hodnotili prácu Sociálnej poisťovne. Viacerí sa sťažovali na ministerstvo vnútra za prístup pri vydávaní ZŤP nálepky do automobilu.

Autor článku: Ministerstvo zdravotníctva SR

Dátum zverejnenia: