Záchranná zdravotná služba ušetrila 800 000 EUR

Úspešným uzavretím dodatku k zmluve o dobudovaní komunikačnej infraštruktúry Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, ktorú v januári 2012 podpísalo bývalé vedenie organizácie v hodnote 3.165.053 € so spoločnosťou Slovak Telekom, sa novému vedeniu podarilo s nulovým navýšením na obdobie 26 mesiacov zabezpečiť do prostredia záchrannej zdravotnej služby automatický systém na lokalizáciu vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Riaditeľ Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Ľubomír Kočiš tvrdí: "Zmluva, ktorú uzavrela moja predchodkyňa Andrea Smolková, bola pre štát nevýhodná, lebo bola predražená a prakticky nevypovedateľná. Vecná stránka zmluvy neriešila dobudovanie komunikačnej infraštruktúry komplexne, lebo neboli vykonané všetky potrebné kroky k tomu, aby poskytované služby mohli byť aj plnohodnotne využívané. Konštatujem však, že zmluva je z právneho hľadiska a z hľadiska dodržania zákona o verejnom obstarávaní v poriadku, a preto ju hodlám plne rešpektovať."

Záchranná zdravotná služba už automatický systém lokalizácie vozidiel v minulosti využívala od iného poskytovateľa týchto služieb. Za rovnaké obdobie by zaplatila 800.000 EUR, a to bez navigačných zariadení vo vozidlách.

Automatický systém lokalizácie vozidiel prioritne prinesie zdravotníckym operátorom na linke tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby on-line prehľad o mobilných prostriedkoch záchrannej zdravotnej služby v operačnom priestore vrátane ich operačných stavov. Zároveň umožní posádkam ambulancií záchrannej zdravotnej služby navigovanie do miesta udalosti s možnosťou vzájomnej dátovej komunikácie s príslušným operačným strediskom. Systém zároveň umožní poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby efektívne riadenie vozidlového parku vrátane sledovania prevádzkových nákladov jednotlivých vozidiel.

Počnúc januárom bude systém automatickej lokalizácie vozidiel inštalovaný v 367 vozidlách ambulancií ZZS, pričom všetkých 280 aktívnych vozidiel bude vybavených aj 7“ navigačným a komunikačným zariadením - tabletom.

Záchranná zdravotná služba s týmto systémom získala aj mnohonásobné navýšenie dátových prenosových kapacít, čo umožní nasadenie nových služieb.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: