Zmena v Nemocnici Podunajské Biskupice Bratislava

Zmena v Nemocnici Podunajské Biskupice Bratislava
Zdroj: bigstockphoto.com

S účinnosťou od 1. 1. 2007 sa rozhodnutím MZ SR upravuje názov a predmet činnosti Nemocnice Podunajské Biskupice nasledovne:

Názov: Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Predmet činnosti: Poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, najmä prevencia, diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť v odbore geriatria, gerontopsychiatria, neurológia, paliatívna starostlivosť, dlhodobá starostlivosť o dlhodobo chorých, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti a súvisiacich výkonov spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Nemocnica nadväzuje na viac ako 50 - ročnú medicínsku a ošetrovateľskú tradíciu zdravotníckeho zariadenia založeného prof. MUDr. Karolom Virsíkom, DrSc. Ambíciou nemocnice je poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť , ku ktorej neodmysliteľne patrí aj neustále zvyšovanie spokojnosti našich pacientov / klientov.

Kontakty:
Nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Tel.: 40251 111, Fax: 45243622 , E-mail: npb@nutarch.sk

Autor článku: MUDr. Peter Kuka

Dátum zverejnenia: