Zákaz prístrojov s ortuťou by sa nemal vzťahovať na prístroje v zdravotníctve

Smernica schválená Európskym parlamentom (EP), ktorá zakazuje uvádzanie niektorých ortuťových meracích prístrojov na trh, by sa zatiaľ nemala vzťahovať na sfygmomanometre - ručné prístroje na meranie krvného tlaku a iné meracie prístroje s obsahom ortuti pre použitie v zdravotníctve a ďalšie odborné a priemyselné práce. Informoval TASR z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) Michal Jajcaj.

Európska komisia (EK) by preto mala ešte uskutočniť prieskum s cieľom zistiť, či sú k dispozícii spoľahlivé, bezpečné a technicky a hospodársky realizovateľné alternatívy týchto meracích prístrojov. V prípade, že budú dostupné nové informácie o spoľahlivých bezpečnejších alternatívach, EK predloží legislatívny návrh na rozšírenie obmedzení aj na tieto ďalšie meracie prístroje, vysvetlil Jajcaj.

Cieľom smernice EP z 10. júla je zredukovať priemyselný dopyt po ortuti, a tým znížiť množstvo ortuti, ktorá sa dostáva do životného prostredia prostredníctvom odpadu. Zákaz sa má týkať ortuťových teplomerov na meranie ľudskej teploty, ktoré verejnosť bežne používa, ako aj iných meracích prístrojov. Ide napríklad o manometre, barometre a podobne.

Slovenská republika by mala túto smernicu do národnej legislatívy transponovať do 12 mesiacov od jej vstupu do platnosti. Gestorom tejto smernice je Ministerstvo hospodárstva SR. Ortuť sa v životnom prostredí vyskytuje v troch základných formách - elementárnej, v anorganických a v organických zlúčeninách, pričom všetky sú vysoko toxické, konštatoval Jajcaj. 

Akútna expozícia vysokým hladinám ortuti výrazne postihuje centrálny nervový systém, spôsobuje poškodenie zraku a sluchu, prejavuje sa halucináciami a zníženou vnímavosťou. Známe sú tiež škodlivé efekty na gastrointestinálny trakt a respiračný systém ľudí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: