Spustili linku pre seniorov Konvalinka

Alternatívu opatrovateľskej služby, senior linku Konvalinka poskytuje pre prvých 50 klientov v Bratislavskom samosprávnom kraji nezisková organizácia Volanie života. 

Služba je určená pre seniorov, pre občanov s ťažkým zdravotným obmedzením, občanom so zhoršenou schopnosťou pohybu a osamelým klientom. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla riaditeľka organizácie Volanie života Carmen Turányiová. 

Jej princíp spočíva v neustálom kontakte občana s centrálou služby na diaľku prostredníctvom komunikačného zariadenia, ktoré je napojené na zariadenie pevnej telefónnej linky. Služba je spojená aj s monitoringom. V praxi to znamená, že asistenčné centrum jedenkrát týždenne pacientov telefonicky kontroluje a zisťuje ich zdravotný stav. 

Zverená osoba má neustále pri sebe zariadenie, ktorým v prípade potreby jednoduchým stlačením rádiového tiesňového tlačidla naviaže kontakt s Asistenčným tiesňovým volacím centrom. Profesionálne vyškolený operátor okamžite pacienta identifikuje. 

"Každé tiesňové volanie sa zobrazí na monitore počítača, kde operátorka vidí všetky identifikujúce údaje pacienta, užívané lieky, známy zdravotný stav a kľúčový režim, ktorý je veľmi dôležitý pre sprístupnenie bytu v prípade kritického stavu pacienta," vysvetlila Turányiová. 

Prínosom služby je podľa jej slov aj úspora výdavkov na opatrovanie občana. Vďaka Konvalinke nie je nevyhnutné, aby bol občan ubytovaný v zariadení s opatrovateľskou starostlivosťou alebo zverený do rúk profesionálneho opatrovateľa. V súčasnosti je do programu zapojených 50 občanov, ktorý na zmluvnom základe platia za službu Konvalinka mesačný paušál vo výške 420 korún. Projekt, ktorý nadväzuje na švédsky model s 25-ročnou praxou, je financovaný z Európskej únie a za podpory Bratislavského samosprávneho kraja. Práve ten vyčlenil v roku 2007 zo svojho rozpočtu pre tento projekt 250.000 korún. 

S projektom začalo aj mesto Banská Bystrica. Na základe výsledkov monitoringu zakúpilo 20 monitorovacích jednotiek. Tie bezplatne užívali občania, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba. Zvýšený záujem o službu zaregistrovalo mesto aj u občanoch, ktorým nie je poskytovaná opatrovateľská služba. Vo februári tohto roka bola služba spoplatnená sumou 200 korún, pričom zvyšok nákladov je príspevkom mesta. 

Banskobystrická linka spolupracuje so Slovenským Červeným krížom (SČK), ktorý zabezpečuje dispečing. Úlohou SČK je aj prvý kontakt s občanom, buď prostredníctvom zdravotníckej jednotky alebo záchrannej služby. V prípade, že zlyhá spätná väzba a záchranný tím sa k pacientovi nemôže dostať, spolupracuje aj s Hasičským a záchranným zborom a políciou. Snahou Banskej Bystrice je rozšírenie služby aj do ostatných okresných miest celého kraja. Nezisková organizácia Volanie života - Phonae Vitae vznikla v marci 2005. Jej cieľom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: