VšZP: K nákupu zdravotnej starostlivosti pristupuje VšZP maximálne zodpovedne

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odmieta tvrdenia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) o nesociálnom prístupe pri uzatváraní zmlúv so zdravotníckymi zariadeniami. "K nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP pristupuje maximálne zodpovedne, tak aby sa vedela adekvátne postarať o všetkých svojich poistencov, čo je jej hlavným poslaním," informovala dnes TASR hovorkyňa VšZP Petra Balážová.

VšZP podľa jej slov rovnako odmieta aj vyjadrenie, že proces uzatvárania zmlúv nemá jasné a transparentné kritériá. Zdravotná poisťovňa vie podľa Balážovej najlepšie posúdiť, akú zdravotnú starostlivosť si jej štruktúra poistencov vyžaduje a tomu prispôsobuje aj jej nákup. 

"VšZP sústredila nákup zdravotnej starostlivosti najmä do zdravotníckych zariadení, ktoré dokážu zabezpečiť komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov," spresnila hovorkyňa VšZP. Poisťovňa tak reaguje na dnešnú tlačovú konferenciu SOZZaSS, na ktorej podpredseda Andrej Kučinský uviedol, že zväz je znepokojený netransparentnosťou, s akou dochádza k redukcii zdravotníckych zariadení. Podľa predsedu SOZZaSS Antona Szalaya neboli prezentované odborné a verejne dostupné kritériá, na základe ktorých nemalo deväť zdravotníckych zariadení dostať návrhy zmlúv od VšZP. Zväz preto žiada, aby VšZP uzatvorila pre prvý polrok roku 2008 zmluvy so všetkými poskytovateľmi a aby zverejnila kritériá, podľa ktorých bude poisťovňa postupovať pri uzatváraní zmlúv.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: