Nadácia S. Gašparovičovej darovala nemocnici vybavenie za 800 tisíc Sk

Príspevkom k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o ženy v prešovskej nemocnici je dar v hodnote 800 tisíc Sk, ktorý dnes odovzdala manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová od svojej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Ide o vybavenie pracoviska jednotky intenzívnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana. Kúpa medicínskych prístrojov pre nemocnice patrí k stabilným cieľom nadácie. Nové pracovisko je vďaka daru kompletne zariadené, napr. i polohovateľnými lôžkami a slúži pacientkam v kritickom stave a po náročných operačných výkonoch.

Gašparovičová slávnostným prestrihnutím pásky uviedla do prevádzky aj pracovisko invazívnej kardiológie a v jeho rámci aj nový angiograf – röntgen na vyšetrenie srdcových ciev. Riaditeľka FNsP Monika Pažinková ocenila dar od nadácie manželky prezidenta SR. Na margo nového pracoviska intervenčnej kardiológie uviedla, že prinesie rozvoj pre pacientov Prešovského samosprávneho kraja. Na jeho zriadení pracovali od minuloročnej jesene v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a s odborníkmi z Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach, s ktorými má prešovská FNsP dobré vzťahy.

Výstavba a vybavenie pracoviska umiestneného v priestoroch chirurgického monobloku vyšli na 55,3 milióna Sk bez DPH. Prístroj od výrobcu General Electric bol kúpený formou verejného obstarávania z kapitálových prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci Programu rozvoja invazívnej kardiológie na Slovensku. Prešovské pracovisko je v poradí šiestym podobným centrom, v rámci uvedeného podporného programu podobné zriadili v minulom roku v Nitre a v Martine.

Angiograf spĺňa moderné parametre na využitie v invazívnej chirurgii. Okrem kvalitnejších a početnejších diagnostických vyšetrení umožňuje zákroky aj na srdcových cievach hneď na mieste. Doteraz - ročne išlo o asi 500 vyšetrení - boli takto diagnostikovaní pacienti podrobení operačným výkonom najmä v Košiciach. Ako Pažinková dodala, v prvom tohoročnom polroku plánujú vo FNsP odovzdať do prevádzky nový lineárny urýchľovač na liečbu onkologických pacientov. Ide o štátnu investíciu za vyše 130 miliónov Sk. Doterajšie priestory rádioterapeutického oddelenia sa prestavujú, budujú špeciálnu radiačnú ochranu a bunker.

Zriaďovateľom FNsP J. A. Reimana so spádovou oblasťou pre celý Prešovský kraj je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: