Najzraniteľnejší z hľadiska závislosti od fajčenia sú najmä neplnoletí

Celý svet si tohtoročný Svetový deň bez tabaku, ktorý pripadá na 31. mája 2008, pripomenie prostredníctvom hesla TABAK - bez mládeže. Svetová zdravotnícka organizácia tak chce zdôrazniť fakt, že najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku závislosti sú mladí ľudia, ktorí nedosiahli vek plnoletosti. Experimentovanie s fajčením a výskyt fajčenia je najčastejší v rozvíjajúcich sa krajinách, kde priemerný vek dožitia je nižší ako v iných rozvinutých krajinách. Úrad verejného zdravotníctva na svojej internetovej stránke upozorňuje, že práve tabaková závislosť je jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti na vybrané druhy ochorení v celom svete. 

Väčšina závislých dospelých začala užívať tabak pred 18. rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizovali aj na Slovensku. Medzinárodný prieskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 udáva, že na Slovensku začína experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr až 29 percent detí. Z hľadiska aplikovania výchovy ku zdraviu a podpory zdravia je potrebné zamerať pozornosť aj na deti a mládež vo veku 15 - 19 rokov. Táto skupina predstavuje vekovú skupinu ľudí, ktorí sa najčastejšie pokúšajú prestať fajčiť a ktorej sa to aj najčastejšie podarí. Naopak, s vyšším vekom klesá počet úspešne odvyknutých od fajčenia a narastá počet ľudí so závislosťou od tabaku. 

Ďalším fenoménom je výskyt pasívneho fajčenia detí v domácnostiach a mimo svojej domácnosti. Podľa medzinárodného prieskumu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z roku 2007 u  13-15-ročných detí je pasívnemu fajčeniu vystavených 47 percent detí v domácnostiach. Mimo svojich domácností je pasívnemu fajčeniu vystavených až 69 percent detí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: