Po VšZP a Dôvere nevylučuje redukciu lôžok ani SZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) od júla pravdepodobne neponúkne zmluvy niektorým lôžkovým zdravotníckym zariadeniam a v niektorých zdravotníckych zariadeniach si objedná nižší rozsah lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Neuzatvorenie zmlúv s piatimi nemocnicami na plánovanú lôžkovú zdravotnú starostlivosť avizovala od júna aj zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera. 

Redukciu lôžok u poskytovateľov lôžkovej zdravotnej starostlivosti nevylučuje ani Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP). Tá má do 31. marca 2009 uzatvorené zmluvy na lôžkovú zdravotnú starostlivosť so 129 nemocnicami. "V súčasnosti neuvažujeme o redukcii zmlúv, nevylučujeme však redukciu lôžok," uviedla pre TASR hovorkyňa SZP Martina Ostatníková. "V zmluvnom vzťahu plánujeme pokračovať so všetkými doterajšími poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, pričom naďalej budeme klásť dôraz práve na diferencovaný prístup na základe objektívnych kvalitatívnych kritérií," konštatovala pre TASR hovorkyňa ZP Apollo Radoslava Miklášová. Poisťovňa má do 30. júna 2008 s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so 177 zariadeniami a v súčasnosti s niektorými rokuje o cenových podmienkach. 

Zdravotná poisťovňa Union predĺžila zmluvy do 31. januára 2009 s väčšinou fakultných nemocníc, ale pretože majú niektoré rozdielne lehoty vypršania zmlúv, rokovania stále prebiehajú. "S Asociáciou nemocníc boli predlžované zmluvy najmenej na 12 mesiacov od 1. mája 2008. S ostatnými nemocnicami (malé nemocnice) má Union zmluvy uzatvorené do konca júna 2008 a bude rokovať o ich ďalšom predĺžení," objasnila pre TASR hovorkyňa poisťovne Nina Zelníková.  Z rokovaní o predĺžení zmluvy neplánuje Union vylúčiť žiadnu z nemocníc. Pre rok 2008 neuzatvorila VšZP zmluvný vzťah s nemocnicou Zdravie Púchov, Železničnou nemocnicou v Košiciach - týka sa to iba lôžkovej zdravotnej starostlivosti, Mediline - gynekologickým lôžkovým zdravotníckym zariadením v Bratislave, Odborným liečebným ústavom Kvetnica, tatranským Sanatóriom Dr. Guhru Tatranská Polianka a Vojenským ústavom pre choroby pľúcne Nová Polianka. 

S piatimi nemocnicami - Púchov, Modra, Medzilaborce, Nová Baňa, Hnúšťa - neuzatvorí od 1. júla 2008 zmluvu na plánovanú lôžkovú zdravotnú starostlivosť ani ZP Dôvera. V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi ďalšími 27 nemocnicami a poisťovňou. Hovorkyňa poisťovne v minulosti uviedla, že s väčšinou z týchto nemocníc plánuje poisťovňa uzavrieť zmluvu v pôvodnom alebo len mierne upravenom rozsahu. Výsledky rokovaní s nemocnicami a rozhodnutia ohľadom zmluvnej spolupráce by mali byť známe v prvej polovici júna.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: