Komora sestier nie je spokojná s novelou zákona o sociálnych službách

Zariadenia sociálnych služieb nebudú pravdepodobne ani po novelizácii zákona o sociálnych službách poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je to nepochopiteľné. O nespokojnosti v radoch zamestnancoch týchto zariadení hovorí aj Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaZS). Prezidentka komory sestier Mária Lévyová na dnešnej tlačovej konferencii uviedla, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave novely zákona o sociálnych službách nezakomponovalo v plnom rozsahu požiadavky komory. 

"Komora očakávala, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude prepojené na zdravotnícke zákony. Akonáhle by boli vybrané zariadenia zaradené medzi poskytovateľov, boli by upravené aj materiálno-technické a personálne vybavenie," vysvetlila Lévyová. Podľa jej vyjadrení tiež nie je jasné, za akých podmienok budú zdravotné sestry v týchto zariadeniach poskytovať zdravotnú starostlivosť. "V novele nám chýba, v akom rozsahu môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť. Očakávali sme, že ten rozsah nebude menší ako v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti," vysvetlila Lévyová. Aj v súčasnosti podľa jej slov zdravotné sestry poskytujú v týchto zariadeniach zdravotnú starostlivosť de facto na hrane so zákonom. "Ak ju poskytli, tak ešte aj ony mohli byť stíhané," dodala prezidentka komory. 

Lévyová zdôraznila aj náročnosť práce a význam odbornosti. "Ona je tam jediným zdravotníckym pracovníkom s adekvátnym vzdelaním, ktorý musí rozpoznať zmenu zdravotného stavu či prehodnotiť potreby," skonštatovala. Podmienkam práce, psychickej a fyzickej záťaži neodpovedá podľa jej slov ani ohodnotenie zdravotných sestier v týchto zariadeniach. Štatistické údaje o platoch zamestnancov zariadení sociálnych služieb v porovnaní s priemerným platom dosahovaným v národnom hospodárstve sú podľa predsedu SOZZaSS Antona Szalaya zarážajúce a dokladujú nevyhnutnosť urýchleného schválenia priaznivých legislatívnych zmien v zákone o odmeňovaní v prospech týchto zamestnancov. Podľa Szalaya je cieľom odborov dosiahnuť úroveň priemerných platov. Okrem požiadavky, aby financovanie zdravotnej starostlivosti bolo napojené na zdravotné poistenie, komora očakáva, že ohodnotenie sestier by malo kopírovať aspoň priemernú mzdu v národnom hospodárstve plus príplatky. "Obávame sa však, že tento stav bude pretrvávať, kým sa nezmení viaczdrojové financovanie," uviedla v tejto súvislosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: