Európske dni autizmu privítali autisti stretnutím na ranči s hipoterapiou

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom zorganizovala pred niekoľkými dňami na Ranči MM nad Modrou piate komunitné stretnutie rodín s deťmi postihnutými týmto ochorením. Konalo sa pri príležitosti Európskych dní autizmu, ktoré pripadajú na 5. a 6. októbra. Podujatie bolo spojené aj s hipoterapiou pod odborným dohľadom, ktorú zabezpečil Jazdecký klub INGLE Modra. Rodičovské občianske združenie SPOSA pripravuje stretnutia rodín počas celého roku, medzi najobľúbenejšie patria práve stretnutia na Ranči MM nad Modrou, letné rekondično-rehabilitačné pobyty, ktoré sa v tomto roku konali v Štiavnických Baniach, i zimná rehabilitácia rodín na chate Čertov.

"Ranč nad Modrou sme vybrali preto, že svojou polohou a rozlohou poskytuje okrem priestoru na výmenu skúseností jednotlivých rodín zo starostlivosti o člena rodiny postihnutého autizmom aj voľný priestor na pohyb a relaxáciu osobám postihnutým autizmom a tiež je ľahko dostupná hipoterapia, teda jazdenie na koňoch, ktoré je pre autistov veľmi prospešné," informovala TASR Mária Štubňová, predsedníčka SPOSA. Rodiny s autistickým dieťaťom sa podľa jej slov často dostávajú do sociálnej izolácie pre nároky spojené so starostlivosťou o člena rodiny postihnutého autizmom. "Na našich stretnutiach sa rodičia navzájom informujú o najnovších poznatkoch z oblasti autizmu, vymieňajú si skúsenosti, informujú sa o pokrokoch, ktoré ich deti dosahujú, naberajú novú chuť bojovať s touto ešte neprebádanou poruchou a zažijú aj veľa krásnych spoločných chvíľ, v ktorých cítiť, že sme aj našich autistov na chvíľu vytrhli z ich uzavretého sveta," dodala Štubňová.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom je občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých ľudí postihnutých autistickým syndrómom. Cieľom združenia je presadzovanie a podpora opatrení na zlepšenie podmienok a kvality života osôb postihnutých autizmom a ich rodín. Združenie vzniklo v roku 1994 a dnes má celoslovenskú pôsobnosť. Združuje 16 regionálnych organizačných jednotiek. SPOSA Bratislava je členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli v Belgicku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: