Pravidelné prehliadky u gynekológa

Pravidelné prehliadky u gynekológa
Zdroj: bigstockphoto.com

Od 1.1.2008 platí zákon č. 661/2007, ktorým bol novelizovaný zákon č. 577/2004. Zmenila sa podstatným spôsobom náplň preventívnej prehliadky u gynekológa.

Čo sa nezmenilo:

Preventívnu prehliadku vykonáva gynekológ u ženy vo veku od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva raz za rok. Od poslednej preventívnej prehliadky musí uplynúť 366 dní.

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy.

Náplňou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, ultrasonografia transvaginálna alebo abdominálna, ultrasonografia prsníkov (raz za dva roky), v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu: RTG mamografia, odber cytologického steru z krčka maternice a odber tumor markeru Ca 125.

Čo sa zmenilo:

Cytologický ster z krčka maternice sa odoberá ženám vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery sa robia od 23 rokov veku ženy v ročnom intervale. Pri normálnom výsledku sa pokračuje v trojročných intervaloch do veku 64 rokov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.

Odber krvi na tumor marker Ca 125 sa robí len u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov  alebo u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov.

RTG mamografia sa robí ženám vo veku 40 – 69 rokov raz za dva roky.

Žiaden lekár Vám nemôže garantovať, že nedostanete nikdy vo Vašom živote rakovinu. Vy sama sa môžete návštevou Vášho gynekológa v doporučených intervaloch pričiniť o to, aby sa dala  včas diagnostikovať a vyliečiť. Stačí si raz za rok nájsť hodinu času na absolvovanie týchto vyšetrení.

Autor článku: MUDr. Matej Medovarský

Dátum zverejnenia: