Poslanci sa budú zaoberať úpravou kategórií zdravotníckych pracovníkov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje rozšírenie kategórií zdravotníckych pracovníkov. Reaguje tak na požiadavky tzv. nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, aby sa zaoberalo novým zadefinovaním ich postavenia. Návrhom novely o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá túto zmenu prináša, sa bude na najbližšej schôdzi zaoberať parlament.

Podľa platnej legislatívy sú takíto zdravotnícki pracovníci zaradení do kategórie asistent, prípadne iný zdravotnícky pracovník. Ministerstvo konštatuje, že to vyvoláva dojem závislosti od iného zdravotníckeho povolania a v tomto čase to už nevystihuje skutočnosť. Podmienkou výkonu zdravotníckeho povolania bude registrácia zdravotníckeho pracovníka. Podľa návrhu novely je zdravotnícky pracovník osoba vykonávajúca povolanie lekára, zubára, farmaceuta, sestry, pôrodnej asistentky, fyzioterapeuta, zdravotníckeho záchranára a verejného zdravotníka. Pod toto pomenovanie má spadať aj zdravotnícky asistent, zubný technik, optometrista, očný optik, rádiologický asistent, asistent hygieny a epidemiológie, ortopedický technik, ako aj technik laboratórnej medicíny. Návrh tiež zahŕňa medicínsko-technických, zdravotníckych a farmaceutických laborantov i laborantov pre zdravotnícke pomôcky, dentálne hygieničky, asistentov výživy, masérov, ako aj sanitárov.

Za zdravotníckeho pracovníka by mala byť považovaná aj osoba vykonávajúca iné povolanie, ako sú spomínané zdravotnícke, pokiaľ k svojej odbornej spôsobilosti získa kladné vyjadrenie ministerstva a splní zákonné normy. Zdravotníckym pracovníkom bude aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva zdravotnícke povolania v štátnej službe. Psychológovia, logopédi a liečební pedagógovia sa stanú zdravotníckymi pracovníkmi, ak svoje štúdium absolvujú v študijných programoch, ku ktorým ako ku svojej odbornej spôsobilosti získali kladné vyjadrenie ministerstva zdravotníctva a súčasne splnia ostatné zákonom dané podmienky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: