Psychologická pomoc onkologickým pacientom prostredníctvom portálu onkopacient.sk

To čo je v iných vyspelých krajinách normálne, na Slovensku sa považuje za nadštandard. Hovoríme o psychoonkológii ako súčasti onkologickej liečby. Dôraz sa kladie najmä na nové medicínske postupy v liečbe, aplikáciu najmodernejších a čo najmenej zaťažujúcich preparátov, a úplne do ústrania sa dostáva duša pacienta, ktorá je rovnako zasiahnutá ako jeho chorý orgán v tele. Je otázne, či a kedy bude komplexná onkologická liečba, zameraná na pacienta ako celok, realitou aj v našich nemocniciach. Lebo súčasťou telesného zdravia je aj duševná a sociálna oblasť každého pacienta. Všetky sú veľmi dôležité, ak chceme dosiahnuť jeho úspešnú liečbu, vyliečenie a návrat do života.

Výraznú medzeru v zdravotníckej starostlivosti by mal aspoň sčasti suplovať prvý internetový portál www.onkopacient.sk zameraný na psychologickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, ktorý bol spustený prednedávnom. Mal by im pomôcť nájsť vlastnú cestu pri vyrovnávaní sa s ochorením a tlakom, ktorý v duši človeka môže spôsobiť.

„Naším cieľom bolo vytvoriť pre onkologických pacientov a ich blízkych miesto, kde budú mať možnosť získať pre nich cenné informácie, interaktívne sa zapájať do chodu portálu, kontaktovať psychológa alebo sa spájať s ďalšími pacientmi. Je to tiež jeden zo spôsobov, ako nezostať so svojimi problémami osamote. Pretože práve pocit izolácie býva u týchto pacientov pomerne častý,“ priblížila manažérka portálu Zuzana Truplová, bývalá onkologická pacientka.

Portál autorsky spracúva psychologička Mgr. Mária Andrášiová, ktorá sa venuje onkopsychológii už 13 rokov. Prežila s pacientmi ich stratenosť v chorobe, strach z ochorenia aj samotnej liečby, naplnené i nenaplnené očakávania, strach z blížiaceho sa konca aj okamih, keď svieca dohorela a príbuzným ostali oči iba pre plač.Veľmi dobre vie, že choroba nepostihuje iba príslušný orgán jedinca, ale rovnako aj jeho dušu a dušu jeho blízkych. Ovládanie emócií je pritom základom úspechu pri liečbe ťažkého ochorenia.

„Vo väčšine vyspelých krajín na svete sa psychoonkológia stala doplňujúcou súčasťou onkologickej liečby. Jej cieľom je poskytnúť pacientovi komplexnú terapiu, teda v liečbe onkologického ochorenia sa venovať aj zmierneniu, prípadne odstráneniu, emočných symptómov, ktoré ju sprevádzajú, a dosiahnuť tak zlepšenie kvality pacientovho života. Napriek tomuto trendu vo svete, tieto myšlienky prenikajú na Slovensko len veľmi pozvoľna a v praxi sa zatiaľ uplatňujú nedostatočne, čo je na škodu onkologického pacienta,“ uviedla M. Andrášiová. Podčiarkla, že portál www.onkopacient.sk je prvým krokom k tomu, aby sa tento nedostatok v komplexnej starostlivosti o pacienta aspoň sčasti ošetril. Za zvlášť dôležité považuje, že portál bude interaktívnym „živým“ priestorom, kde pacienti nebudú len pasívnymi čitateľmi informácií, ale budú mať možnosť sa zapájať do jeho chodu, pýtať sa, diskutovať medzi sebou, navrhovať témy, ktorým by sa tvorcovaia portálu mali venovať. Na inšpiráciu a povzbudenie môžu priniesť svoj osobný príbeh. Znamená to, že pacient a jeho blízki už nebudú musieť sami zvládať psychické ťažkosti spojené s ochorením. Informácie, ktoré nájdu na stránke www.onkopacient.sk im pomôžu zorientovať sa v ich náročnom životnom období a nájsť na mieru šité rady a odporúčania, uľahčujúce zvládnuť ťažkú kapitolu ich života.

V súčasnosti je na portáli 19 hlavných tém týkajúcich sa psychického prežívania onkologického ochorenia a následnej liečby, a to nielen z hľadiska pacienta, ale aj jeho blízkych. Témy do hĺbky rozoberajú príslušní špecialisti. Každý mesiac pribudnú nové témy z oblasti psychoonkológie a zahrnuté budú aj tie, ktoré vzídu z podnetov návštevníkov stránky. Tvorcovia uvítajú na e-mailovej adrese otazky@onkopacient.sk všetky ďalšie postrehy, podnety a otázky, ktoré môžu byť mimoriadne cenné pri ďalšom rozvoji stránky a v prospech onkologických pacientov a ich blízkych. V máji sa bude stránka podrobnejšie zaoberať obdobím liečby, konkrétne vplyvom jednotlivých zákrokov a liečebných terapií na psychiku pacienta.Ak sa vás téma týka či zaujíma, môžete svoje otázky, prípadne skúsenosti, ktoré by mali odborníci rozobrať, napísať na e-mailovú adresu otazky@onkopacient.sk.

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: