V roku 2008 sa percentuálne zvýšila neuhradená zdravotná starostlivosť

Zdravotné poisťovne (ZP) evidenčne (medicínsky) uznali v minulom roku výkony za takmer 95 mld. Sk (3,153 mld. eur), čo je nárast oproti roku 2007 o 11,3 percenta. Finančne boli uznané výkony za 92,5 mld. Sk (3,07 mld. eur). Z toho vyplýva, že nadlimitné výkony boli vo výške 2,5 mld. Sk (82,98 milióna eur), čo je o 19 percent viac ako v roku 2007.

"Zaznamenali sme istý negatívny trend a to percentuálne zvýšenie neuhradenej zdravotnej starostlivosti, čo je v porovnaní s minulým rokom viac o 19,1 percenta. Zdravotné poisťovne nenakupujú toľko zdravotnej starostlivosti, aké množstvo je potrebné poskytnúť poistencom ZP," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Richard Demovič. Podľa jeho slov je potrebné spresniť kritériá na nákup zdravotnej starostlivosti v rámci plánovania tak, aby dosiahli tú úroveň, kedy odhad nákupu zdravotnej starostlivosti bude skutočne kopírovať evidenčne uznanú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude premietnutá už v zmluvách s jednotlivými poskytovateľmi.

Najvyšší podiel na celkových zdravotných výkonoch bol v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to 37 percent. Druhou najväčšou skupinou boli lekárne, na úrovni 34,9 percenta. V porovnaní s rokom 2007 najviac rástli výkony v ústavnej zdravotnej starostlivosti - 17,9 percenta a najvýraznejší nárast nadlimitných výkonov bol v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Príjmy ZP dosiahli objem 98,7 mld. Sk (3,276 mld. eur), čo je o 11 percent viac ako v roku 2007. Výdavky dosiahli výšku 102,5 mld. Sk (3,402 mld. eur), v porovnaní s rokom 2007 bol nárast výdavkov o 16,2 percenta. Najvyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali výdavky na zdravotnícke pomôcky a dietetické pomôcky. "Ambulantná starostlivosť spotrebovala viac ako 35 percent zo všetkých prostriedkov, ústavná zdravotná starostlivosť 24,2 percenta a celková zdravotná starostlivosť poskytnutá občanom SR v minulom roku bola za 92,85 percenta všetkých prostriedkov, ktoré sa použili vo verejnom zdravotnom poistení," dodal Demovič. ZP v roku 2008 hospodárili s kladným výsledkom hospodárenia na úrovni 0,9 mld. Sk (30 miliónov eur).

Na poistnom trhu bolo v minulom roku šesť ZP, 2. mája však vstúpila do likvidácie Európska zdravotná poisťovňa. Najvyšší podiel na trhu mala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Najvyšší počet poistencov bol v Prešovskom kraji, najnižší v Trnavskom - čo však súvisí aj s rozložením obyvateľstva. Najvyšší prírastok bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji a najnižší v Nitrianskom kraji. Všetky poisťovne vykazovali platobnú schopnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: