Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave rozšírila svoje pôsobenie v oblasti telovýchovného lekárstva

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Bratislava rozšírila vďaka Národnému tréningovému centru (NTC) v Senci svoje pôsobenie v odbore telovýchovného lekárstva. "Privítali sme možnosť prevádzkovať laboratórium diagnostického centra NTC, ktoré patrí do kompetencie Slovenského futbalového zväzu," informovala dnes TASR hovorkyňa nemocnice Rút Geržová.

Laboratórium má prístroje, ktorých parametre sú totožné so zariadením laboratória kliniky a spĺňa kritériá pre zdravotnícke pracovisko. Podľa Geržovej tak vznikol vynikajúci priestor na poskytovanie výkonov odboru telovýchovného lekárstva aj pre obyvateľov Senca, Trnavy, Galanty, Dunajskej Stredy, Pezinka a Modry. Pracovisko poskytuje predovšetkým diagnostiku a konzervatívnu liečbu chorobných stavov vzniknutých ako následok nevhodnej či neprimeranej pohybovej aktivity alebo inaktivity (najmä pohybového a kardiovaskulárneho systému). Diagnostikuje sa tu telesná zdatnosť a výkonnosť zdravých, oslabených, chorých a telesne trvalo postihnutých osôb, vrátane funkčných vyšetrení. Prostredníctvom pohybových aktivít a športu sa poskytuje liečba a rehabilitácia osôb s vybranými chorobami kardiovaskulárneho a respiračného systému, s metabolickými, endokrinnými a ďalšími chorobami.

V súvislosti so športom sa posudzuje schopnosť zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a na súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkov lekárskych prehliadok a funkčných vyšetrení. Diagnostikuje sa všeobecná a špeciálna trénovanosť športovcov, vrátane telovýchovno-lekárskeho sledovania a komplexného telovýchovno-lekárskeho zabezpečenia telovýchovných a športových podujatí s osobitným zreteľom na štátnu športovú reprezentáciu.

Podľa Geržovej je nezanedbateľná aj ďalšia aktivita – identifikácia pohybového talentu a zdravotných predpokladov detí a mládeže pre telesnú výchovu a šport a odborná zdravotná starostlivosť o mládež, zaradenú do systému športovej prípravy. V neposlednom rade sa poskytuje zdravotná výchova a osveta so zameraním na životosprávu, vytváranie správnych životných návykov, vyhýbanie sa drogám a dopingovým látkam a dopingovým postupom a na prevenciu úrazov poškodení pohybového systému a zdravia nevhodnou pohybovou aktivitou a nadmerným športovým tréningom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: