Bielu pastelku dnes predávali v 13 mestách Nitrianskeho kraja

Kúpou odznaku v tvare bielej pastelky v hodnote jedno euro (30 Sk) dnes mohli obyvatelia Slovenska podporiť ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. V Nitrianskom kraji sa zbierka konala v 13 mestách. Tímy dobrovoľníkov predávali pastelky v Komárne, Kolárove, Hurbanove, Marcelovej, Nových Zámkoch, Šuranoch, Šali, Leviciach, Šahách, Zlatých Moravciach, Vrábľoch, Topoľčanoch a Nitre.

Súčasťou zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), bol aj sprievodný program, v rámci ktorého mali návštevníci možnosť osobne sa zoznámiť s problematikou nevidiacich a slabozrakých ľudí, vyskúšať si rôzne kompenzačné pomôcky, ako napríklad hovoriace hodiny alebo váhu, naučiť sa chodiť s bielou palicou alebo napísať si vlastné meno v Braillovom písme.

Výnos zbierky je určený na poradenstvo pre ľudí, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa použijú na realizáciu rôznych kurzov, pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a podobne. Časť výnosu poputuje na aktivity samotných zrakovo postihnutých členov ÚNSS, projekty, spolkovú a vzájomne prospešnú činnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: