Nový zákon o pohrebníctve zrovnoprávňuje pohrebné služby

Miestna preprava je v návrhu zákona o pohrebníctve definovaná ako premiestnenie ľudských pozostatkov z miesta uloženia pred pochovaním na miesto na pochovania v rámci pohrebného obradu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Lenka Šramková.

Návrh vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s ÚVZ SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009. Potreba nového zákona vyplynula z praxe, má odstrániť problémy s ľudskými pozostatkami v nemocniciach, pri prevoze a pochovávaní. Zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podľa Miloslava Hrádka, riaditeľa bratislavského mestského pohrebníctva Marianum, ktoré spravuje aj cintoríny, však návrh zavádza vágne pojmy a neodstraňuje nezrovnalosti v platnom zákone o pohrebníctve z roku 2005. Príkladom je rozdelenie prevozov zosnulých na miestne, národné a medzinárodné. "Pričom v návrhu nie je definované, čo sa považuje na miestny prevoz, nie je tam obmedzenie v kilometroch, v čase prepravy. MZ SR by malo návrh stiahnuť a urobiť okrúhly stôl odborníkov," poznamenal Hrádek s tým, že návrh vyhovuje skôr malým pohrebným službám ako veľkým.

Šramková ďalej uviedla, že návrh zrovnoprávňuje pohrebnú službu prevádzkujúcu pohrebisko s pohrebnou službou, ktorá ju neprevádzkuje. "Prioritný je obstarávateľ pohrebu. Návrh definuje jeho právo zvoliť si ju," dôvodí Šramková. Zdôraznila, že každá pohrebná služba musí dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska. Podľa riaditeľa Marianumu však nie je jasné, kto bude kontrolovať napríklad správnosť výkopu pohrebnej jamy, uloženie prebytočnej vykopanej zeminy. Považuje za neekonomické, aby mal stále k dispozícii pracovníkov, ak súkromná pohrebná služba nebude chcieť vykonať niektorý z úkonov, ktorý patrí do pohrebných a cintorínskych činností.

Riaditeľ Marianumu má výhrady aj k navrhovanej odbornej príprave pracovníkov, ktorí napríklad kopú hroby, upravujú ľudské pozostatky, prepravu, exhumáciu. "Zákon predpokladá, že zamestnanci majú kumulované úlohy, nielen zametajú lístie na pohrebisku," reagovala Šramková. "Ak by sme mali dať preškoliť všetkých 150 zamestnancov podľa príslušného paragrafu, tak len za školenia zaplatíme vysokú sumu," dôvodí Hrádek s tým, že zamestnávajú aj sezónnych pracovníkov. Stúpli by náklady organizácie, čo by sa odrazilo na zvýšení cien za služby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: