Dlh zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni narastá

Zdravotnícke zariadenia dlhovali ku koncu augusta Sociálnej poisťovni (SP) za neuhradené poistné 43,95 milióna eur (1,3 miliardy Sk). Oproti predchádzajúcemu mesiacu tak objem pohľadávok narástol o 1,56 milióna eur (47 miliónov Sk). Dlh zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva predstavoval 28,6 milióna eur (862,5 milióna Sk). Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam evidovala Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 15,3 milióna eur (461,5 milióna Sk).

Do konca augusta zaznamenala Sociálna poisťovňa 29 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je šesť štátnych a 23 transformovaných zdravotníckych zariadení. Voči štyrom transformovaným zdravotníckym zariadeniam podala návrh na vykonanie exekúcie na sumu 1,9 milióna eur (57,7 milióna Sk), z čoho sa vymohlo 1,25 milióna eur (37,66 milióna Sk). Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov eviduje SP v súčasnosti pri 15 transformovaných zdravotníckych zariadeniach.

Nesplatené záväzky štátnych nemocníc predstavujú 65,1 percenta z celkového dlhu. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ich pohľadávky zvýšili o 1,08 milióna eur (32,5 milióna Sk). Podiel transformovaných zdravotníckych zariadení predstavuje 34,9 percenta z celkového objemu pohľadávok. Ich dlh oproti prechádzajúcemu obdobiu narástol o 473.900 eur (14,27 milióna Sk). Finančnej situácii nemocníc by malo pomôcť plánované oddlžovanie formou návratnej finančnej výpomoci, ktoré sa týka zdravotníckych zariadení v pôsobnosti rezortu zdravotníctva, vojenských nemocníc, nemocníc obcí a vyšších územných celkov i zariadení transformovaných na neziskové organizácie. Štát má poskytnúť finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny.

Najväčší podiel na celkovom dlhu v rezorte zdravotníctva, ktorý k 31. decembru 2008 dosiahol 273,2 milióna eur (8,2 miliardy Sk), mali zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR. Ich záväzky predstavovali 195,6 milióna eur (5,9 miliardy Sk). Záväzky delimitovaných zdravotníckych zariadení a transformovaných na neziskové organizácie boli vo výške 76,7 milióna eur (2,3 miliardy Sk).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: