Detská nemocnica v Nitre sa prebuduje na domov dôchodcov

Mesto Nitra chce na budúci rok začať s dlho odkladanou rekonštrukciou bývalej detskej nemocnice na Zobore, ktorá má po prestavbe slúžiť ako domov dôchodcov so zariadením sociálnych služieb. Radnica sa tento zámer snaží zrealizovať už od roku 2004, kedy budovu odkúpilo od Fakultnej nemocnice v Nitre. Doteraz sa však na tento projekt v mestskej pokladni nenašli peniaze.

„Tentoraz už realizácii nič nebráni. Peniaze sú vyčlenené, ukončená je aj verejná súťaž na dodávateľa prác. Vyberali sme z dvoch firiem, ktoré sa prihlásili. Vyhrala firma Dynamik, vysúťažená suma je 4,13 milióna eur (124.420.380 Sk) a okrem stavebných úprav je v nej zahrnuté aj celé vnútorné vybavenie priestorov," uviedol nitriansky primátor Jozef Dvonč. So stavebnými prácami by sa podľa jeho slov malo začať už v januári. Výstavba domova dôchodcov je naplánovaná od 5. januára, trvať má do 15. novembra 2010. Domov má mať po rekonštrukcii kapacitu 158 miest. Fungovať tu má aj zariadenie sociálnych služieb a opatrovateľská služba. Mesto sa na rekonštrukciu bývalej detskej nemocnice snažilo získať ešte v minulom roku peniaze z eurofondov, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR výzvu plánovanú na október minulého roka napokon nevyhlásilo. Radnica preto vyčlenila na prestavbu peniaze z vlastného rozpočtu, väčšina z nich pochádza z predaja nepotrebného majetku.

Mesto odkúpilo objekt detskej nemocnice v roku 2004 od Fakultnej nemocnie Nitra za 1.062.205 eur (32 miliónov Sk). V tom čase sa náklady na adaptáciu budovy na domov dôchodcov odhadovali na 1.991.635 eur (60 miliónov Sk). V priebehu rokov však k rekonštrukcii nedošlo a objekt nemocnice chátral. Mesto okrem toho muselo míňať každoročne viac ako 33.194 eur (1 milión Sk) na stráženie stavby. S ubiehajúcimi rokmi sa predpokladané náklady na rekonštrukciu objektu stále zvyšovali - z 1.991.635 eur na viac ako 2.323.574 eur (70 miliónov Sk) a nakoniec až na súčasnú sumu prevyšujúcu štyri milióny eur. Nitra pritom domov dôchodcov potrebuje. Na miesto v mestských i krajských zariadeniach pre seniorov čaká v súčasnosti viac ako 600 čakateľov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: