Úmrtnosť novorodencov v banskobystrickej FNsP každoročne klesá

Personálu novorodeneckého oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa v roku 2009 podarilo novorodeneckú úmrtnosť znížiť na 4,12 promile. Aj z dlhodobého pohľadu má úmrtnosť novorodencov v tejto nemocnici v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Svojimi zlepšujúcimi sa výsledkami úmrtnosti a chorobnosti v skupine extrémne nezrelých novorodencov - hmotnosť menej ako 1250 gramov a gestačný vek menej ako 28. týždeň - sa radí medzi najúspešnejšie v SR.

"Novorodenecká časť Perinatologického centra Rooseveltovej nemocnice zabezpečuje základnú, intenzívnu, resuscitačnú a vysokošpecializovanú starostlivosť, súčasťou ktorej je aj 24-hodinová transportná služba. Je najvyšším liečebným a konzultačným centrom vo svojom spádovom území, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj," informovala Jana Krupová z referátu pre internú a externú komunikáciu spomínanej nemocnice. V rámci Perinatologického centra vo FNsP F. D. Roosevelta funguje aj banka ženského materského mlieka. Okrem odbornosti zdravotníckych pracovníkov a neodmysliteľného materiálno-technického zabezpečenia oddelenia tak nezanedbateľne pomáha pri udržovaní pozitívneho trendu znižovania úmrtnosti novorodencov. Organizačne sa začleňuje do novorodeneckého oddelenia a má svoje miesto v skupine šiestich bánk, ktoré sa na Slovensku po roku 2005 zachovali, rok predtým bolo až 16 takýchto bánk, dodala Krupová.

Systém získavania darkýň je vypracovaný a dobre fungujúci. Darkyne z Banskej Bystrice a okolia, do vzdialenosti asi 20 kilometrov, získavajú zdravotníci z novorodeneckého oddelení FNsP. Pri prepustení dostáva každá matka informačný leták, kde sú uvedené všetky potrebné kontakty a informácie. Matka - darkyňa musí mať nadbytok mlieka a najskôr musí pokryť potreby vlastného dieťaťa a až potom môže odovzdávať mlieko do banky. Mamičky mlieko nenosia, zváža ho 24-hodinová dopravná služba. Všetko pritom podlieha prísnej kontrole a evidencii. Matkám, ktoré sa za presne definovaných podmienok stanú darkyňami, sa v súčasnosti darí pokrývať neustále sa zvyšujúce potreby pacientov novorodeneckého oddelenia. Cieľom oddelenia totiž je čo najefektívnejšie využitie ľudských a hmotných zdrojov pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o novorodenca. Snahou oddelenia je zabezpečiť mlieko všetkým, nielen kriticky chorým novorodencom. Materské mlieko sa podáva novorodencom, ktorých matky z rôznych príčin nemôžu dojčiť a znamená pre dieťa to najlepšie, čo môže v rámci výživy dostať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: