Deň zdravia rozšírili v Dunajskej Strede o zdravotno-výchovné aktivity na celý týždeň

Deň zdravia rozšírili v Dunajskej Strede o zdravotno-výchovné aktivity na celý týždeň. "Týždeň otvorených dverí pre širokú verejnosť sme organizovali na Októbrovej ulici v Dunajskej Strede. Poradenské centrum podpory a ochrany zdravia vyšetruje priamo na pracovisku prostredníctvom poradne zdravej výživy do zajtra (8.4.) z kapilárnej krvi cukor, cholesterol, lipidové spektrum, HDL cholesterol a vykonáva meranie tlaku krvi, BMI a antropometrické merania," informovala TASR vedúca inštruktorka oddelenia podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Jana Šoková. Dodala, že poskytujú aj poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu, ktoré môžu obyvatelia využiť aj prostredníctvom telefónnej linky zdravia. "Prostredníctvom nadstavbových poradní poskytujeme zdravotno- výchovné poradenstvo zamerané hlavne na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení," konkretizovala inštruktorka. Podľa jej slov sa v priebehu dneška prihlásilo na individuálne cvičenie 25 záujemcov a vyšetrili osem ľudí. V piatok (9.4.) bude pokračovať Týždeň zdravia prostredníctvom mobilnej poradne v Bake, obci Dunajskostredského okresu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: