Poistenci Dôvery hodnotili kúpele, najlepšie dopadli Kúpele Brusno

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera hodnotili, ktoré slovenské kúpele sú podľa nich najlepšie. Výsledky za rok 2009 sú porovnateľné s tými z predchádzajúceho roka, Dôvera robila takýto prieskum už druhýkrát. Najobľúbenejšie sú medzi poistencami Kúpele Brusno, Kúpele Dudince a Prírodné jódové kúpele Číž.

"Zaujímavé je, že na prvých štyroch miestach s trocha pomiešaným poradím pokiaľ ide o hodnotenie pacientov sa ocitli presne tie isté kúpele ako pred rokom. Znamená to, že tieto kúpele si vo vzťahu k pacientom udržiavajú svoju kvalitu a je to asi o dlhodobom budovaní služieb a zlepšovaní kvality," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Pacienti hodnotili kúpele z troch základných pohľadov. Spokojnosť so starostlivosťou a správaním sa personálu, spokojnosť s ubytovaním a stravovaním a spokojnosť so samotnou liečbou a subjektívnym pocitom, ako liečba pacientovi pomohla. Do prieskumu sa zapojil takmer každý šiesty poistenec Dôvery liečený v kúpeľoch v roku 2009 zo skupiny A.

Výsledky ukázali, že pacienti boli najspokojnejší so správaním lekárov, starostlivosťou personálu a poskytnutými procedúrami. Najmenšiu spokojnosť vyjadrili s informovaním o ďalšom liečebnom postupe po odchode z kúpeľov a s ubytovaním. V roku 2009 aj rok predtým boli najsilnejšou stránkou kúpeľov podľa pacientov prístup a správanie personálu. Zlepšilo sa pacientske vnímanie úrovne stravy a ubytovania, mierne sa zhoršil subjektívny pocit zo zlepšenia zdravotného stavu po absolvovaní liečby.

Dôvera využíva výsledky prieskumu nielen ako podklad na rokovanie s kúpeľmi, ale aj na manažovanie pacientov do tých kúpeľov, ktoré sú efektívne a medzi pacientmi obľúbené. "Samozrejme, naším záujmom a cieľom je, aby pacienti boli liečení v tých kúpeľoch, kde sú liečení kvalitne a kde sú spokojní," dodal Kultan. Poisťovňa má v súčasnosti platné zmluvy s 27 kúpeľnými zariadeniami, a to do konca marca budúceho roka. V skupine A sa v minulom roku liečilo v slovenských kúpeľoch približne 5000 poistencov Dôvery a v skupine B približne 2000 pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: