Letmý pohľad na možnosti alternatívnej liečby

Letmý pohľad na možnosti alternatívnej liečby
Zdroj: bigstockphoto.com

Ako alternatívnu medicínu označujeme súbor diagnostických, preventívnych a liečebných metód, ktoré nepatria ku klasickej – západnej, čiže „školskej“ medicíne.

Klasická medicína je uznávanou a oficiálnou vo všetkých vyspelých štátoch, to znamená, i v Európe. Alternatívne liečebné metódy dávajú pacientom i lekárom možnosť voľby. K alternatívnej liečbe patrí množstvo rôznych odvetví a smerov, cez staré východné medicíny – čínsku, indickú medicínu, aromaterapiu, urinoterapiu, homeopatiu, hipoterapiu až po terapiu farbami či hudbou. Niektoré postupy a metódy alternatívnej medicíny sa už úspešne začlenili aj do klasickej medicíny.

Prečo je alternatívna medicína v úzadí?

Polemizovať o tom, prečo je klasická medicína oficiálna a naturálne medicíny, ktoré majú za sebou aj niekoľko tisícročnú históriu, no napriek tomu sú považované za alternatívu, by asi nikam neviedlo. Jedno je však isté, že žiadny extrém nie je zdravý, a treba poznať možnosti, hranice i úskalia jednotlivých druhov liečby. Preto je vždy potrebné poradiť sa s odborníkmi, ktorí vedia zodpovedne informovať o tom, ktorá z možností je pri riešení problémov optimálnou.

Homeopatia

Zakladateľom homeopatie bol Samuel Hahnemann na prelome 18. a 19. storočia. Ide o metódu, ktorá povzbudzuje vlastné liečivé sily organizmu k znovunastoleniu zdravia. Nevyužíva účinné látky v merateľnom množstve, používa ich riedene, a to až do takého stupňa, že molekula danej látky sa v samotnom lieku už ani nevyskytuje. To je aj hlavným argumentom kritikov homeopatie: ako je možné liečiť liekom bez obsahu účinnej latky, veď je to podvod a nanajvýš placebo efekt.

Protiargumentom ale ostáva, že homeopatická liečba veľmi dobre pôsobí najmä na deti a na zvieratá – a práve tu s placebo  efektom rátať rozhodne nemožno. Ak poznáme pojem telepatia alebo prenos informácii, nemali by sme mať veľký problém, keď aj nie úplné pochopiť, ale aspoň prijať túto metódu ako jednu z možností liečby. Veľmi zjednodušene povedané - princíp homeopatie je liečba podobného podobným.

Príznaky, ktoré sa vyskytujú u chorého človeka, lieči homeopatickým liekom, ktorý vo veľkých dávkach u zdravého vyvolá príznaky, aké sa vyskytujú u pacienta. Veľmi jednoduchým príkladom je nádcha s pálivým výtokom z nosa a štípaním a slzením očí. Je to príznak, aký sa vyskytuje pri krájaní cibule u zdravého človeka – preto sa tento druh nádchy lieči cibuľou v homeopatických riedeniach.

Liečiť homeopatikami je možné rôzne chorobné stavy, od bežných prechladnutí, opakujúcich sa zápalov dutín, močových ciest, cez alergie až po poruchy správania sa u detí. Vo väčšine našich lekární je možné dostať homeopatické špeciality – pozostávajúce z viacerých zložiek a všeobecné použiteľné pri niektorých chorobných stavoch (chrípkach, nádchach, angínach, úrazoch, hemoroidoch, pri kašli, alergii, kožných ochoreniach a pod.).

K dispozícii sú aj monokomponentné – jednozložkové lieky, ktoré je ale vhodné užívať až po dôkladnom vyšetrení homeopatom.  Na výber správneho homeopatického lieku je vždy potrebné vyšetrenie u lekára s homeopatickým vzdelaním, ktorý dokáže zhodnotiť príznaky a vybrať ten správny liek i jeho riedenie a dávkovanie. Ako príklad možno uviesť migrénu, k liečbe ktorej klasická medicína zaujíma jednotný terapeutický prístup.

Lekár – homeopat však berie do úvahy individuálne príznaky a prejavy u pacienta: charakter bolesti, jej presná lokalizácia, súvislosti a okolnosti, za akých sa vyskytuje, sprievodné javy a pocity pacienta. Až po zhodnotení stavu v celej jeho šírke je možné predpísať homeopatický liek, ktorý danému pacientovi vyhovuje a môže pomôcť práve pri „jeho“ druhu migrény. Veľkým pozitívom homeopatie je možnosť liečby bez vedľajších, nežiaducich účinkov, liečba tehotných a dojčiacich žien i malých detí. Netreba sa obávať ani interakcií s klasickými liekmi a predávkovania.

Fytoterapia – liečba rastlinnými preparátmi

Od nepamäti sa na liečbu využívali rastliny, ktoré boli v danej oblasti, sezóne či v klimatickom pásme k dispozícii. Vedomosti o ich používaní sa odovzdávali z generácie na generáciu, zdokonaľovali a rozširovali sa. Jednou z najprepracovanejších naturálnych medicín je tradičná čínska medicína (TCM). Patrí sem herbálna – bylinná terapia, akupunktúra a dietoterapia.

Vznikla už v období pred naším letopočtom a prekonala i obdobia, kedy bola snaha o jej elimináciu aj v samotnej Číne. Zachovala sa však dodnes a v súčasnosti okrem Číny zaznamenáva zvýšenú popularitu i v západnej Európe. U nás si už získava čoraz viac priaznivcov a prívržencov v radoch pacientov i lekárov. Diagnostika v TCM sa zakladá na vyšetrení pulzu a jazyka pacienta, spočíva v zhodnotení symptómov, zistení syndrómu a zostavení receptúry, ktorá je „ušitá“ pacientovi na mieru. Ako príklad možno uviesť vredovú chorobu tráviaceho traktu – v západnej medicíne sa 5 pacientov bude liečiť jedným – rovnakým spôsobom, v čínskej medicíne bude pre každého z nich pripravený iný recept, vždy podľa diagnostikovaného syndrómu.

Liečba preparátmi čínskej medicíny rozhodne patrí do rúk odborníka, keďže, na rozdiel od homeopatie, môže nevhodný výber lieku spôsobiť pacientovi problém. Liečba prípravkami TCM nielen potláča príznaky ochorenia, ale účinkuje a odstraňuje aj samotný koreň problému. Využívať sa môže aj preventívne, kedy diagnostikou možno identifikovať problém ešte predtým, než sa naplno prejaví ako ochorenie u pacienta. Možností liečby v súčasnosti pribúda, ale vždy je potrebné vyhľadať lekára, ktorý je vyškolený nielen v klasickej medicíne, ale aj v tej ktorej alternatívnej oblasti, aby kvalifikovane a zodpovedne posúdil stav pacienta, poradil mu a pomohol vybrať optimálnu liečbu.

Autor článku: MUDr. Marcela Takácsová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: