Zoznam zariadení:

Slovensko

(14819)

Zoradiť podľa: Odporúčané | Abecedne

Neurologická ambulancia, MUDr. Eleonóra Hrončeková, (NEURO, s. r. o.)

Dobšinského 27/2, 03601 Martin


Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Daniela Kantárová PhD, (Martinské centrum imunológie, s.r.o.)

Pavla Mudroňa 14, 03601 Martin


Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Alena Lomenčíková

Jesenského 4545/21, 03601 Martin


SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, (Štúdio LOTOS s.r.o.)

Mazúrova 34, 03601 Martin


Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Ľubomír Bulko, (TRAUMED plus, s.r.o.)

Škultétyho 7/7, 03601 Martin


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých a dorast, MUDr. Mojmír Vrlík, CSc., (Martinské centrum imunológie, s.r.o.)

Pavla Mudroňa 12, 03601 Martin


Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Soňa Holubová, (PODHÁJ ZDRAVIE s.r.o.)

J. Goliána 38, 03601 Martin


Endokrinologická ambulancia pre dospelých, MUDr. Natália Čamborová, MUDr. Ivana Ságová, PhD., (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Onkogynekologická ambulancia, prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA, FRSM, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán, koloproktologická ambulancia a ambulancia bariatrickej chirurgie, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Ambulancia pre ochorenie prsníka, MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Chirurgická príjmová ambulancia, MUDr. Mirko Halaša, MUDr. Ján Janík, PhD., (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. a i., (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Doc.MUDr. Katarína Šimeková , PhD., (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Invazívna kardiologická ambulancia, MUDr. Ján Dvorský, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, MUDr. Ingrid Krausová, (UMUDr. Jarmila Obluková, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Ortopedická ambulancia UNM č.1 , MUDr. Marián Melišík, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Miloš Lisý, (ORL ML, s. r. o.)

Prieložtek 1, 03601 Martin


Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Špecializovaná ambulancia porúch temporomandibulárneho kĺbu, MUDr. Igor Malachovský, PhD., (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Ambulancia neurochirurgická, Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MUDr. Juraj Šutovský, PhD., MUDr. René Opšenák, PhD., MUDr. Martin Benčo, PhD., MUDr. Július DeRiggo , PhD., (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Endokrinologická ambulancia pre dospelých, MUDr. Natália Čamborová, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kollárova 2, 03659 Martin


Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Katarína Fašungová

Červeného Kríža 62/30, 02901 Námestovo


Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Svetlana Šelianová, (SVEDENT s.r.o. – Stomatogické centrum)

Hviezdoslavova 49, 02901 Námestovo


«1..583584585586587588589590591592593»