Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Prehliadka žiadatela-spôsobilost viest motorové vozidlo

14.6

zdravotný preukaz

7.5

komplexná zdravotná prehliadka na vlastnú žiadosť

mimo prevencie hradenej zo zdravot.poistenia

11.5

výpis zo zdrav. dokumentácie na žiadosť pacienta

súčasťou sú aj potvrdenia pre komerčné poisťovne

11.5

potvrdenie o zdrav.spôsobilosti na štúdium

stredná škola

2.2

potvrdenie o zdravot.spôsobilosti na štúdium

vysoká škola

4.3

potvrdenie o zdrav.spôsobilosti-brigády

2.2

potvrdenie o zdrav.spôsobilosti pred nástupom do škôlky

+ do tábora, na rôzne kurzy

2.2

vystavenie krátkej lekárskej správy o zdrav.stave pacienta

na jeho vlastnú žiadosť

4.3

odber krvi na žiadosť pacienta

napr. pred korekčnou operáciou, na žiadosť iného lekára

6.6

očkovanie vakcínami

ktoré nie sú hradené zdrav.poisťovňou

2.7

vystavenie potvrdenia o celodennom ošetrení

2.2

ošetrenie mimo ordinačných hodín

ev. návšteva po telefonickom dohovore

12.5

prepichnutie ušníc

6.6

CRP vyšetrenie

platba len pre poistencov poist.Dovera

5

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.