Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Akreditované kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov. - Mgr. Monika Pilátová Krivá č.18 04001 Košice poschodie: 1., dvere: 121

Personál

Lekári

Mgr. Monika Pilátová

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

Poznámka: Kurzy na základe telefonickej dohody.

O zariadení

Vykonávame akreditované kurzy prvej pomoci pre: - autoškoly - všetkých zamestnávate¾ov v zmysle § 8 zákona è. 124/2006 Z.z. o bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci - vodièov z povolania - laickú verejnosť - žiakov základných a stredných škôl - vysokoškolských študentov - rodièoch

Zaradenie zariadenia: Ostatné zariadenia , Štátna | Juh