Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Anestéziologické predoperačné vyšetrenie

Zhodnotenie zdravotného stavu a pomocných vyšetrení t.j. interné, kardiologické, laboratórne...pred plánovaným operačným zákrokom akéhokoľvek druhu (gynekológia, chirurgia, ortopédia, urológia, ORL, neurochirugia, traumatológia, oftalmológia, angiochirurgia...). Informovanie pac. o najvhodnejšom spôsobe anestézie pre typ jeho výkonu s prihliadnutím na zdravotný stav a pridružené ochorenia. Klasifikácia fyzikálneho stavu podľa ASA (Americkej anest. spoločnosti). Informovaný súhlas s anestéziou.

15.00€

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.